Ndiri chizvarwa chemuAfrica, mu 'Fusion African' Upenyu hwangu hunonyatsotambanuka kuburikidza nechishuvo chekuda kunzwisisa nekufarira ungwaru. Zvichitevera hwana hudiki hwakasiyana nehwevamwe, ndakatanga kudzidza nekutenderera nyika dzakawanda pandaishanda munyanza. Mushure mekuenda kunoshandira mapoka akazvimiririra, ndakabva ndaita mukuru webasa, ndikaita munhu anozvishandira, ndichipa mazano ndiri nyanzvi yedzidzo uye murapi. Ndakaita rombo rakanaka kurarama, kushanda nekudzidza zvinhu zvakasiyana zvenyika dzakawanda.  Samba rangu rinobva pakuziva kuti tiri vanhu vamwe, tine maonero akafanana, shungu dzimwe, kushanda zvinotarisirwa uye chinangwa chimwe.  Website yangu inopa tsananguro yezvandinoita uye zvandinofarira. Kana uchinzwa une chido chekuti tiite mushandirapamwe pane zvisina kujairika nditaurire.
Luthando Prinsloo
LEADER - FACILITATOR - INNOVATOR
BIONOTE CONTACT US
Ita
Afr
Ned
Eng
Fra
Deu
Por
Esp
Pol
HOME LPA LEADINGSHIP ACADEMIES LEADINGSHIP FACILITATING CONSULTING EXECUTIVE PROJECTS